Ukrasne darovne

TEMATSKI PROGRAM: budite slobodni i dopustite si užitak u svakoj prigodi!

Izrada vrećica sa raznim tematskim motivima koje će biti namjenjene za neku Vama važnu prigodu.

  • BOŽIČNE VREĆICE
  • USKRNE VREĆICE
  • VREĆICE ZA VALENTINOVO
  • VREĆICE ZA VJENČANJA
  • OSTALE RAZNE PRIGODE               *              *              *


DECORATIVE GIFT BAGS for every special occasion!

  • Christmas Bags

  • Easter Bags

  • Bags for Valentine's Day

  • Bags for weddings

  • other occasions